eng
esp

Duo de saxofon i acordió

En memòria del matrimoni Mompou-Bravo.


Bases

Podrà participar en aquest concurs qualsevol compositor l’edat del qual no superi els 35 anys el dia 31 de desembre de 2020.

Les obres han de ser completament inèdites. No s'han d'haver interpretat, publicat o difós anteriorment en cap mena de format.

La formació per aquest any serà per a:

Duo de saxofon i acordió El saxofon podrà ser soprano, contralt o tenor i serà vàlida l'alternança entre els diferents instruments sempre que sigui possible l’execució amb un sol intèrpret.

L’estil, l’escriptura i l’estructura de l’obra són completament lliures. La durada aconsellada és entre 10 i 18 minuts.


Premi

El Premi Internacional Frederic Mompou consta per a aquesta edició de:

 • Un premi de 4.000€. Aquesta quantitat estarà sotmesa a la fiscalitat del territori espanyol.
 • L'edició i la comercialització de la partitura guanyadora a càrrec de l'Editorial Boileau.
 • L'estrena de l‘obra en un concert de la Xarxa de Músiques a Catalunya o en d’altres concerts organitzats per Joventuts Musicals.

El Premi Internacional Frederic Mompou no es pot subdividir ni es pot declarar desert

El Jurat es reserva el dret d’oferir dues mencions honorífiques.

El guanyador d'aquesta edició no es podrà tornar a presentar fins l’edició de l’any 2023.


Presentació de les partitures

 • La presentació de les partitures es farà de manera anònima, amb pseudònim.
 • No es pot utilitzar cap lema o pseudònim que permeti identificar l’obra presentada o la persona que l’ha compost.
 • No s’accepten partitures incompletes.
 • Totes les partitures presentades han de ser llegibles a primera vista.
 • Les partitures escrites deficientment poden ser rebutjades.
 • Les partitures s’han d’enviar per correu postal i per correu electrònic.

Com enviar les partitures

 • 1. Per correu postal: 6 còpies de les partitures, enquadernades i en format DINA4 (21 x 29,7 cm) o similar, on figuri el títol de l’obra i el pseudònim.

  Un sobre tancat, amb el mateix pseudònim, on s’ha d’incloure: full d’inscripció degudament complimentat, fotocòpia del DNI, passaport o document acreditatiu i breu currículum. Les sis partitures i el sobre tancat s’han d’enviar a:

  Joventuts Musicals de Barcelona

  Premi Internacional Frederic Mompou

  Apartat de Correus 5498

  08080 Barcelona-Espanya.


  Confirmar la tramesa postal enviant un correu a jmb@jmbarcelona.com


 • 2. Per correu electrònic: 1 còpia de la partitura en format pdf (màxim 5M) indicant el nom de l’obra i el pseudònim a jmb@jmbarcelona.com


  No s’acceptaran les que arribin únicament en un dels dos mitjans.

Data límit de presentació del correu postal i el correu electrònic: el divendres 18 de setembre de 2020, inclòs.

S’acceptaran les partitures que hagin estat enviades per correu certificat abans d’aquesta data.

Un exemplar de les partitures presentades es guardarà a l’arxiu de l’entitat. La resta es destruirà.


Jurat i veredicte

El jurat, que es donarà a conèixer quan es faci públic el veredicte, estarà format per cinc membres de reconegut prestigi en l’àmbit de la música contemporània.

La decisió del jurat es prendrà per majoria absoluta i el veredicte serà inapel·lable.

Si un cop resolt el veredicte, l’obra guanyadora o l’autor no compleixen tots els punts d’aquestes bases, el compositor serà desposseït del premi. El veredicte es comunicarà abans del 30 d’octubre de 2020.

Obra premiada

Un cop notificat el veredicte es lliurarà el premi i s’estrenarà en un concert de la Xarxa de Músiques a Catalunya o en d’altres concerts organitzats per Joventuts Musicals.

El concert serà enregistrat i difós per l’emissora Catalunya Música o altres mitjans que decideixi l’organització.

La propietat intel·lectual queda en poder de l’autor i en enregistraments i programes posteriors ha de fer constar el text: «Premi Internacional Frederic Mompou del Concurs de Joves Compositors de Joventuts Musicals de Barcelona, 2020».

Un cop concedit el premi, el guanyador es compromet a presentar còpia de la partitura en el programa Finale o Sibelius.

L’Editorial Boileau té els drets d’edició i comercialització de la partitura.

El guanyador ha d’acceptar aquest punt amb independència d’altres compromisos editorials.La participació en el concurs implica l'acceptació total d’aquestes bases.
Tot allò que no s’hagi previst en aquestes bases es regirà per la normativa reguladora de l’administració local.
La versió catalana de les bases serà la que té valor legal i oficial davant de qualsevol dubte o error en les traduccions.

Més informació

Joventuts Musicals de Barcelona

Passeig de Gràcia 108 2n. 2a. 08008 Barcelona-Espanya

Tel. + 34 93 215 36 57

jmb@jmbarcelona.com

www.jmbarcelona.com

www.concursfredericmompou.cat/catOrganitza

Col·labora